ارزیابی ارزش تغذیه‌ای میوه‌ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی و آنالیز خوشه‌ای و جایگزینی آن‌ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پیام نور

2 استاد، ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی شیراز و بنیاد نخبگان استان فارس

چکیده

علی‌رغم توصیه مؤکد پزشکان و متخصصین تغذیه به مصرف میوه‌ها و سبزیجات، کمتر به چگونگی انتخاب میوه‌ها و سبزیجات در وعده‌های روزانه اشاره شده است. در این تحقیق بر اساس رویکردی نوین، به طبقه‌بندی میوه‌ها و سبزیجات بر اساس ویژگی‌های مشابه آنها با توجه به میزان برخی مواد مغذی موجود در آنها پرداخته شده است. نظر به این‌که یکی از اهداف ارائۀ رژیم غذایی، داشتن تنوع و تعادل تغذیه‌ای است، طبقه‌بندی میوه‌ها و سبزیجات بر اساس ارزش غذایی آنها علاوه بر ایجاد تعادل تغذیه‌ای در مصرف این گروه مهم غذایی، یافتن جایگزین‌های مناسب را ممکن می‌سازد. بر این اساس جهت برآورده شدن نیازهای تغذیه‌ای با استفاده از تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی و آنالیز خوشه‌ای، میوه‌ها و سبزیجات در چندین گروه طبقه‌بندی می‌شوند؛ برای انجام این طبقه‌بندی از نرم‌افزار متلب استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها