درباره نشریه

نشریه آموزش و پژوهش آمار با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را به طور رسمی در عرصه ی مطبوعات علمی کشور آغاز کرده است و تلاش دارد به اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری نایل شود.

این نشریه در زمینه های مطالعاتی زیر آماده دریافت مقالات پژوهشگران ارجمند است:

 

تجزیه و تحلیل و استنباط آماری

 

آمار کاربردی و احتمال